Tag Archives: gvajana

Da li će Gvajana, država sa 750.000 stanovnika, postati najbogatija zemlja na svijetu

Gvajana je trenutno druga najsiromašnija država Južne Amerike, s BDP-om koji po glavi stanovnika iznosi 8.524 dolara godišnje (BDP računat prema paritetu kupovne moći). Gore od njih stoji samo Bolivija, a vjerovatno i Venezuela za koju nema preciznih podataka, dok na globalnoj ljestvici MMF-a zauzimaju 114. mjesto od 185 zemalja.

Nastavi čitanje