Tag Archives: Globalna ekonomija

Inflacijska jeres

Posle dugog perioda mirovanja, u kom je najveća briga kreatora ekonomskih politika bila deflacija cena, bauk inflacije ponovo kruži svetom. Iznova se otvaraju stare debate o tome kako najbolje zaštititi stabilnost cena.

Nastavi čitanje

Globalni rast će se smanjivati, slijedi ‘otežano zaduživanje’ za ekonomije u razvoju

Nakon snažnog oporavka u 2021, globalna ekonomija se suočava s izrazitim usporavanjem uz prijetnje uzrokovane novim varijantama COVID-19 i povećanjem inflacije, duga i nejednakosti prihoda, što bi moglo ugroziti oporavak u ekonomijama u nastanku i razvoju, navodi najnoviji izvještaj Svjetske banke pod nazivom Globalni ekonomski izgledi.

Nastavi čitanje