Tag Archives: Finansijski izvještaji

OTP ponovo poslovao s dobiti

Mađarska OTP banka izvijestila je u petak da je u trećem tromjesečju ponovo poslovala s dobiti, od 34,1 milijardu forinti (139 miliona dolara), nakon rekordnog gubitka u prethodna tri mjeseca kada je ubilježila velike rezervacije na ime povrata preplaćenih iznosa kredita. U drugom tromjesečju banka je zabilježila gubitak od 153,1 …

Nastavi čitanje

Luka Bar u plusu 260 hiljada eura

Lu­ka Bar za­vr­ši­la je tre­će tro­mje­seč­je sa do­bit­kom od 260,2 hi­lja­de eura, 34,8 od­sto ma­njim ne­go u istom pe­ri­o­du pro­šle go­di­ne. Po­slov­ni pri­ho­di kom­pa­ni­je iz­no­si­li su 6,07 mi­li­o­na eura i bla­go su osla­bi­li u od­no­su na upo­red­ni pe­ri­od, dok su ras­ho­di pa­li 1,8 od­sto, na 5,67 mi­li­o­na.

Nastavi čitanje

Prihodi Telekoma manji pet odsto

Crnogorski Telekom je u prvih devet mjeseci ove godine ostvarila prihode od 79,3 miliona eura, što je za 3,8 miliona eura, odnosno za pet odsto manje nego u istom prošlogodišnjem periodu. Kako je saopšteno iz te kompanije, ovakav trend je najviše uzrokovan padom prihoda od interkonekcije, fiksnih i mobilnih govornih …

Nastavi čitanje

Jugopetrol i Rudnik u plusu

Kompanija Jugopetrol od januara do kraja septembra ove godine ostvarila je dobit od 5,2 miliona eura, Rudnik uglja je bio u plusu od 2,8 miliona. Profit kotorskog hotelskog preduzeća Fjord je 151.000, piše u finansijskim izvještajima objavljenim na sajtu Montenegroberze. Rezultat naftne kompanije Jugopetrol, kojom gazduje grčki Helenik Petroleum, bolji je u odnosu na uporedni period prošle godine kada je ostvaren neto profit u iznosu od 4,99 miliona …

Nastavi čitanje

Daido metal u plusu 310 hiljada eura

Ko­tor­ska kom­pa­ni­ja Da­i­do me­tal ostva­ri­la je u pr­voj po­lo­vi­ni go­di­ne ne­to do­bit od 310,2 hi­lja­de eura, što je 1,8 pu­ta vi­še ne­go u istom pe­ri­o­du pro­šle go­di­ne. Po­slov­ni pri­ho­di pred­u­ze­ća na kra­ju ju­na po­ra­sli su 18,9 od­sto na 4,9 mi­li­o­na, dok su se po­slov­ni ras­ho­di na kra­ju dru­gog kvar­ta­la po­ve­ća­li …

Nastavi čitanje