Tag Archives: Finansijski izvještaji

Finansijski izvještaji kompanija sa Montenegroberze za treći kvartal 2016.godine

Lista će biti dopunjavana aktuelnim izvještajima: “CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM” A.D. PODGORICA Devetomjesečni izvještaj za 2016. godinu (pdf) “LOVCENINVEST “A.D. Podgorica Devetomjesečni izvještaj za 2016. godinu (pdf) HTP VEKTRA BOKA A.D. HERCEG NOVI U STECAJU Devetomjesečni izvještaj za 2016. godinu (pdf) “IZGRADNJA” A.D. KOTOR Devetomjesečni izvještaj za 2016. godinu (pdf) AUTOREMONT …

Nastavi čitanje

Finansijski izvještaji kompanija sa Montenegroberze

Lista će biti dopunjavana aktuelnim izvještajima svakodnevno. OBJAVLJENI IZVJEŠTAJI ZA DRUGI KVARTAL 2016 GODINE “MONTENEGRO EXPRESS GROUP” A.D. BUDVA Osiguravajuce društvo “SWISS OSIGURANJE” A.D. CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA A.D HIPOTEKARNA BANKA A.D Podgorica “LOVCENINVEST “A.D. Podgorica ZAVOD ZA GRAÐ. MATERIJALE I GEOTEHNIKU U STECAJU POSLOVNO LOGISTICKI CENTAR MORACA AD PODGORICA “CMC” …

Nastavi čitanje

Finansijski sistem Crne Gore stabilan

Savjet za finansijsku stabilnost ocijenio je na sjednici da je finansijski sitem Crne Gore stabilan, a nivo sistemskog rizika umjeren, a takođe je zaključeno da se mora voditi održiva ekonomska politika, koja se temelji na širenju rasta i oporavku privrede, kako bi se smanjili pritisci i ranjivosti koje mogu proisteći …

Nastavi čitanje

Finansije krije 137 preduzeća

Godišnje finansijske izvještaje za 2014. godinu Komisiji za hartije od vrijednosti dostavilo je svega 26 preduzeća, dok čak 142 akcionarska društva, zaključno sa 9. aprilom prošle godine, nijesu dostavila izvjštaje, iako su po zakonu bila dužni da to urade najkasnije tri mjeseca po završetku izvještajne godine, odnosno do kraja marta …

Nastavi čitanje

Gubitak zabilježilo pet banaka

U Crnoj Gori je, na kraju prvog kvartala 5 od 12 aktivnih poslovnih banaka ostvarilo gubitak od ukupno 2,63 miliona eura. Prema podacima koje je objavila Centralna banka (CBCG), gubitke su u prvom kvartalu zabilježile Crnogorska komercijalna (CKB), Hypo Alpe Adria (HAAB), NLB Montenegrobanka, Lovćen i Komercijalna banka Budva.

Nastavi čitanje