Tag Archives: ekonomska politika

“Dr Propast” o posljedicama proteklih godina pogrešnih fiskalnih, monetarnih i kreditnih politika: Neizbježni sudar

Nakon godina ultra popustljivih fiskalnih, monetarnih i kreditnih politika i početka velikih negativnih šokova na strani ponude, stagflatorni uticaji sada pritiskaju ogromno brdo duga javnog i privatnog sektora. Majka svih ekonomskih kriza se nazire, a kreatori politika malo toga mogu da učine, piše Nurijel Rubini u svojoj kolumni.

Nastavi čitanje