Tag Archives: DZU Moneta

Monetu bi da likvidiraju u junu

Odbor direktora Monete, društva koje upravlja istoimenim Zatvorenim investicionim fondom, predložio je da skupština akcionara na sjednici zakazanoj za 6. jun razmatra odluku o dobrovoljnoj likvidaciji fonda. Imovinu fonda, prema podacima iz kvartalnog izvještaja, na kraju marta ove godine čine akcije ul-cinjske kompanije Otran-tkomerc berzanske vrijednosti 4.294.312,75 eura.

Nastavi čitanje