Tag Archives: Depoziti

Depoziti stižu kredite

Iznos ukupnih depozita u crnogorskim bankama sada iznosi 2,29 milijardi a vrijednost odobrenih kredita je tek nešto veća 2,37 milijardi. Približivanja iznosa depozita i kredite po ekonomskoj logici treba da vodi smanjenju kamatnih stopa na kredite, ali i na štednju.

Nastavi čitanje

CBCG: Više odobrenih kredita i više depozita

Prema izvještaju CBCG ukupno odobreni krediti i ostala potraživanja banaka su na kraju avgusta tekuće godine iznosili 2.538,2 miliona eura, što predstavlja rast od 1,3% na mjesečnom nivou, dok su u odnosu na decembar 2012. godine krediti i ostala potraživanja banaka viši za 8,4%. Koeficijent krediti i ostala potraživanja/depoziti je …

Nastavi čitanje

CBCG: Odobreno manje kredita, depoziti u rastu

Krediti Ukupno odobreni krediti i ostala potraživanja banaka su na kraju juna tekuće godine iznosili 2.457,5 miliona eura, što predstavlja pad od 0,8% mjesečnom nivou, dok su u odnosu na decembar 2012. godine krediti i ostala potraživanja banaka viši za 4,9%. Koeficijent krediti i ostala potraživanja/depoziti iznosio je 1,22 na …

Nastavi čitanje