Tag Archives: Depoziti

Depoziti stižu kredite

Iznos ukupnih depozita u crnogorskim bankama sada iznosi 2,29 milijardi a vrijednost odobrenih kredita je tek nešto veća 2,37 milijardi. Približivanja iznosa depozita i kredite po ekonomskoj logici treba da vodi smanjenju kamatnih stopa na kredite, ali i na štednju.

Nastavi čitanje