Tag Archives: danilo popović CFSSI

Vlada otplaćuje kredit Fonda za solidarnu gradnju

Ministarstvo održivog razvoja i turizma dostavilo je Agenciji za zaštitu konkurencije prijavu državne pomoći i dokumentaciju za obezbjeđenje nedostajućih sredstava u iznosu od 1.500.000 eura iz budžeta, u cilju rješavanja dugovanja Crnogorskog fonda za solidarnu stambenu izgradnju Podgorica (CFSSI) prema Holandskom međunarodnom garantnom fon du za stanovanje (DIGH)

Nastavi čitanje