Tag Archives: Crna Gora

Vlada usvojila Pretpristupni ekonomski program

Vlada Crne Gore usvojila je Pretpristupni ekonomski program od 2012. do 2015. godine, koji je najznačajniji instrument unapređivanja saradnje između EU i Crne Gore u makroekonomskoj politici. Program predstavlja osnov za kreiranje ekonomske politike sa ciljem povećanja konkurentnosti crnogorske ekonomije, ublažavanja negativnih efekata novog talasa krize, te uspostavljanja osnove za dugoročno …

Nastavi čitanje

Vlada Crne Gore traži smanjenje plata poslanicima

Crnogorska Vlada zatražila je od Skupštine da smanji plate poslanicima za sedam odsto, kao što je učinjeno sa ministarskim zaradama kroz paket mjera štednje koje su pratile ovogodišnji rebalans budžeta. Crnogorski ministar finansija Radoje Žugić rekao je danas na sjednici Odbora za ekonomiju, finansije i budžet da je paketom novih …

Nastavi čitanje

Ministarstvo finansija: Domaće obveznice opcija za zaduživanje

Ministarstvo finansija planira da se iduće godine zaduži zavisno od procjene uslova na tržištima kapitala, a među potencijalnim modelima zaduživanja su izdavanje obveznica na evropskom ili nekom drugom tržištu, zaključenje aranžmana sa domaćim i(li) stranim finansijskim institucijama, kao i emisija domaćih obveznica i zapisa, odgovoreno je Portalu Analitika iz tog vladinog resora.

Nastavi čitanje

Rusi bi da ugase KAP

Menadžment Kombinata aluminijuma Podgorica KAP zatražiće od Borda direktora odluku o gašenju te fabrike, jer za fabriku nije obezbijeđena struja nakon Nove godine, kada ističe ugovor sa Elektoprivredom Crne Gore, saznaju Dnevne novine. Zbog loše situacije u KAP-u Sindikat je pisao premijeru Milu Đukanoviću i poručio da neće dozvoliti najavljeno smanjenje zarada.

Nastavi čitanje

Ru­ko­vo­di­o­ci CKB-a bra­ni­će se sa slo­bo­de

Če­ti­ri biv­ša čla­na me­nadž­men­ta CKB-a i ak­tu­el­na po­moć­ni­ca di­rek­to­ra za li­kvid­nost te ban­ke su uhap­še­ni zbog osno­va­ne sum­nje da su u pe­ri­o­du od 2005. do 2009. go­di­ne odo­bri­li šest spor­nih kre­di­ta u iz­no­su od oko 5,5 mi­li­o­na eura Spe­ci­jal­no tu­ži­la­štvo za zlo­u­po­tre­be ovla­šće­nja u pri­vre­di sum­nji­či i biv­šu ge­ne­ral­nu di­rek­tor­ku …

Nastavi čitanje

Rok za Novi duvanski produžen do 04.februara 2013.

Savjet za privatizaciju produžio je rok za dostavljenje ponuda za djelimičnu privatizaciju, ili dokapitalizaciju kroz izgradnju, Novog duvanskog kombinata do 4. februara naredne godine. Tender je trebalo da traje do 27. decembra. Prethodni, drugi tender za izbor izvođača radova za izgradnju fabrike NDKP-a, na kom je Zetagradnja dostavila ponudu, nedavno …

Nastavi čitanje