Tag Archives: CBCG

Zaboraviti skupe projekte dok se ne smanji dug

Hitno treba pripremiti program fiskalne konsolidacije sa fokusom na rashodnu stranu, donijeti novu fiskalnu strategiju i revidirati fiskalna pravila, ubrzati formiranje fiskalnog savjeta, ne povećavati poreze, smanjiti rashode, povećati naplatu poreskog duga, pokrenuti inicijativu kod povjerilaca za restrukturiranje djelova javnog duga, kreirati garantni fond za podršku malim preduzećima…

Nastavi čitanje