Tag Archives: Broj turista

Crnu Goru u avgustu posjetilo 500.779 gostiju

Zvanična statistika ukazuje na to da je Crnu Goru u avgustu posjetilo 500.779 gostiju što je 5,2 odsto više nego u istom mjesecu lani. Ostvareno je 3.765.533 noćenja, odnosno četiri odsto više nego u istom periodu 2012. godine. Prema podacima Monstata najviše gostiju – čak 29 odsto, stiglo je iz Srbije. …

Nastavi čitanje

Turisti Crnu Goru zamijenili Grčkom i Turskom

Nakon dobre popunjenosti u predsezoni, period glavne turističke sezone donio je “julske rupe“, naročito u privatnom smještaju, ocijenila je potpredsjednica Unije poslodavaca Anita Milić. “Ovakav manjak turista se osjetio i na plažama i u smještaju, a rezultat je slabije od očekivane posjete turista iz regiona, koji su se u posljednji …

Nastavi čitanje

Za deset mjeseci Crnu Goru posjetilo 1,41 milion turista

Cr­nu Go­ru je za de­set mje­se­ci po­sje­ti­lo 1,41 mi­li­on tu­ri­sta, 5,2 od­sto vi­še ne­go u upo­red­nom pe­ri­o­du 2011. Pre­ma po­da­ci­ma Mon­sta­ta, Cr­nu Go­ru je po­sje­ti­lo vi­še tu­ri­sta iz Dan­ske, Bu­gar­ske i Austri­je u od­no­su na isti pe­ri­od 2011, dok je sma­njen broj go­sti­ju sa nor­ve­škog, bri­tan­skog i ma­đar­skog tr­ži­šta. Broj …

Nastavi čitanje