Tag Archives: Barska plovidba

“Barskoj plovidbi” ne pomaže ni novi menadžment – ponovo “Sea Pioneeru” nude brodove ispod cijene

Ni novi menadžment pomorske kompanije “Barska plovidba” iz Bara koja je većinski u državnom vlasništvu, nije učinio ništa da kompaniju izvuče iz štetnog ugovora o najmu brodova sa kompanijom “Sea Pioneer” iz Londona, po kome “Barska plovidba” dnevno gubi između 25 i 40 hiljada dolara. Zbog toga je član Odbora …

Nastavi čitanje

Vlada prihvatila zahtjev Exim banke

Vlada je prihvatila zahtjev kineske Exim banke za izmirenje dospjelih obaveza po osnovu izdatih garancija brodarskim kompanijama, u iznosu od 4,64 miliona USD, uvećanih za dodatne troškove kamate koji će se naknadno obračunati od dana dospjeća do dana plaćanja, u eurskoj protivvrijednosti.

Nastavi čitanje