Tag Archives: Barska plovidba

Vlada prihvatila zahtjev Exim banke

Vlada je prihvatila zahtjev kineske Exim banke za izmirenje dospjelih obaveza po osnovu izdatih garancija brodarskim kompanijama, u iznosu od 4,64 miliona USD, uvećanih za dodatne troškove kamate koji će se naknadno obračunati od dana dospjeća do dana plaćanja, u eurskoj protivvrijednosti.

Nastavi čitanje