Tag Archives: Banke

Bankari vjeruju penzionerima

Udio nenaplaćenih penzionerskih kredita u lošim kreditima koji prelaze 300 miliona eura je zanemarljiv, jer se administrativne zabrane redovno izvršavaju preko Fonda PIO, kazali su Danu iz Udruženja banka. Iz Udruženja su naveli da veliki broj penzionera prima penziju preko banaka i prepoznati su kao najuredniji klijenti.

Nastavi čitanje

Ziraat banka hoće na crnogorsko tržište

Turska Ziraat banka zainteresovana je da počne poslovanje u Crnoj Gori, saopšteno je nakon današnjeg sastanka ministra finansija Radoja Žugića, ambasadora Republike Turske u Crnoj Gori Mehmeta Niyazi Tanilira i direktora turske Ziraat banke u Bosni i Hercegovini Ali Rizu Akbasa. Iz Ministarstva finansija je saopšteno da su sagovornici konstatovali da postoji potencijal za …

Nastavi čitanje

Zatvara se najstarija banka u Švajcarskoj

Najstarija banka u Švajcarskoj Vegelin biće zatvorena nakon što je priznala krivicu pred sudom u Njujorku po optužbi da je pomagala Amerikancima da izbjegavaju plaćanje poreza. Banka Vegelin, osnovana 1741. godine, pristala je da plati američkim vlastima 57,8 miliona dolara. U saopštenju se navodi da će poslije isplate banka prestati …

Nastavi čitanje

Slovenačke banke u gubicima i četvrtu uzastopnu godinu

Slovenačkim bankama predstoji četvrta uzastopna godina negativnih poslovnih rezultata, pokazala je prognoza za Novu ljubljansku banku (NLB) i Novu kreditnu banku Maribor (NKBM), koje su najveće u zemlji. Podaci centralne banke Slovenije pokazuju da su domaće banke, poslije neoporezovanog gubitka od 101,2 miliona eura u 2010. i 539,1 miliona eura u …

Nastavi čitanje

U Španiji bez posla ostalo 35 hiljada bankara

Statistički pokazatelji pred kraj godine pokazuju porazne podatke koje je uzrokovala ekonomska kriza u Španiji, a dva najveća sindikata, CCOO i UGT, su saopštila da je od početka krize 2008. do kraja 2012. bez posla ostalo 35.000 bankara. Sindikati predviđaju da će u narednoj godini bez posla ostati 18.500 zaposlenih …

Nastavi čitanje

Ru­ko­vo­di­o­ci CKB-a bra­ni­će se sa slo­bo­de

Če­ti­ri biv­ša čla­na me­nadž­men­ta CKB-a i ak­tu­el­na po­moć­ni­ca di­rek­to­ra za li­kvid­nost te ban­ke su uhap­še­ni zbog osno­va­ne sum­nje da su u pe­ri­o­du od 2005. do 2009. go­di­ne odo­bri­li šest spor­nih kre­di­ta u iz­no­su od oko 5,5 mi­li­o­na eura Spe­ci­jal­no tu­ži­la­štvo za zlo­u­po­tre­be ovla­šće­nja u pri­vre­di sum­nji­či i biv­šu ge­ne­ral­nu di­rek­tor­ku …

Nastavi čitanje

Erste prodaje podružnicu u Ukrajini

Erste Grupa objavila je da je u četvrtak počela pregovore s vlasnicima Fidobanke, grupom kompanija koje kontroliše Oleksandr Adarich, o prodaji svoje ukrajinske podružnice, Erste bank Ukrajina, za iznos od 83 miliona dolara (oko 63 miliona eura) u gotovini. Odluka je u skladu s težnjom Erste Grupe da se fokusira na …

Nastavi čitanje