Tag Archives: bankarski sistem

Sve kapacitete upotrijebiti za novo kreditiranje i sprovođenje moratorijuma

Banke sve raspoložive kapacitete treba da koncentrišu na novo kreditiranje, primjenu mjera za ublažavanje posljedica pandemije kovid-19 i da za 13 dana, odnosno u oktobru počnu proces procjene kvaliteta aktive. Rezultati procjene kvaliteta aktive treba da daju preciznu sliku nivoa otpornosti bankarskog sistema i mogućnosti banaka za apsorbovanje šokova.

Nastavi čitanje

EU i SAD – sukob oko banaka

Devet godina od izbijanja najveće globalne finansijske krize od Drugog svjetskog rata, bankari Zapada još nemaju jedinstven stav kako da se ne ponovi krah iz 2007. godine. Umjesto dogovora kako da spriječe sljedeću finansijsku krizu, Evropa i Amerika zaoštrile su ovih dana odnose, prijeteći da svijet ostave bez “spasilačkog recepta”.

Nastavi čitanje