Tag Archives: akcionari Eurofonda

Firme uništavane zbog nekretnina

Investicioni fond Eurofond ugasio je ili uveo u stečaj osam od devet kompanija u kojima je tokom Masovne vaučerske privatizacije (MVP) u Crnoj Gori i nakon tog procesa ostvario većinsku kontrolu. Pri tome je strateško vlasništvo zadržao u tri preduzeća, čije su nekretnine na kraju prošle godine vrijedjele čak 290 …

Nastavi čitanje

Konjević osporio predlog Eurofonda

Novi ministar finansija Raško Konjević odgovorio je na upit Ustavnog suda i zatražio da se odbije inicijativa Zatvorenog investicionog fonda Eurofond, u vezi sa zahtjevom za ocjenu ustavnosti odredaba Zakona o investicionim fondovima, kojim se osporava visina naknada manjinskim akcionarima koji više od godinu žele, u skladu sa važećim Zakonom, …

Nastavi čitanje

Prekinuta Skupština akcionara Atlasmont fonda

Skupština akcionara Atlasmonta prekinuta je juče zbog tvrdnji dijela akcionara da predstavnici Društva za upravljanje nemaju pravo da odlučuju, nakon što imje Komisija za hartije od vrijednosti u srijedu na četiri mjeseca zabranila raspolaganje imovinom fonda, zbog neisplaćivanja tri miliona eura nesaglasnim akcionarima. To se odnosi i na Eurofond, a …

Nastavi čitanje