Tag Archives: Agencija za nadzor osiguranja

Crnogorsko tržište osiguranja tokom 2020. sačuvalo stabilnost i pokazalo otpornost na efekte pandemije

Tržište osiguranja u Crnoj Gori je tokom 2020. godine poslovalo stabilno, uz solventno, likvidno i profitabilno poslovanje svih društava za osiguranje.  U uslovima ekstremne neizvjesnosti pod uticajem pandemije COVID-19  koja je rezultirala negativnim promjenama u ekonomiji i u raspoloživom dohotku građana i privrede, crnogorsko tržište osiguranja je sačuvalo stabilnost i …

Nastavi čitanje

Uvođenje pune digitalizacije u proces izvještavanja prema ANO

‘’Uvođenje pune digitalizacije u proces izvještavanja prema Agenciji za nadzor osiguranja je značajan iskorak u pogledu kvaliteta i pouzdanosti podataka i informacija koje služe kao osnov za nadzor, a nova softverska platforma će dati kvalitetnu i tehnički sofisticiranu osnovu za prikupljanje, obradu, verifikaciju i analizu podataka od strane ANO’’, istakao …

Nastavi čitanje

Barjaktarović, Backović Blečić i Vujanović kandidati za direktora ANO

Povodom javnog konkursa za imenovanje direktora Agencije za nadzor osiguranja, Savjet je, u prisustvu svih članova, otvorio pristigle prijave po konkursu i utvrdio listu kandidata koji su blagovremeno dostavili potpunu dokumentaciju. Kandidati za novog direktora Agencije za nadzor osiguranja su Branko Barjaktarović, Nataša Backović Blečić i Danilo Vujanović, svi zaposleni …

Nastavi čitanje

ANO: Osiguravajuće kuće da se uzdrže od isplate dividendi

Savjet Agencije za nadzor osiguranja održao je danas 318. sjednicu, na kojoj je između ostalog razmatrao status Stroge preporuke iz aprila tekuće godine, kojom je preporučeno društvima za osiguranje da se, u cilju očuvanja stabilnosti tržišta osiguranja i zaštite osiguranika i korisnika osiguranja, privremeno uzdrže od isplate dobiti akcionarima u …

Nastavi čitanje