Tag Archives: Aerodromi

Crnogorski aerodromi od 43 posmatrane države zauzeli 36. mjesto

Aerodromi u zemljama bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije SFRJ nude manje konekcija putnicima, i direktnih i indirektnih, u poređenju sa svojim evropskim konkurentima, pokazao je najnoviji izvještaj Međunarodnog aerodromskog savjeta (ACI) za 2019. Prema tom izvještaju crnogorski aerodromi su od 43 posmatrane države na 36. mjestu.

Nastavi čitanje

Aerodromi: Koncesionaru profit, hoteli i pokretnosti, državi naknada, neizvjesna ulaganja i stari terminali

Ministarstvo saobraćaja objavilo je Nacrt koncesionog akta i Nacrt koncesionog ugovora za Aerodrome Crne Gore, po kome za koncesionu naknadu – koja će iznositi između 50 i 100 miliona eura – koncesionar stiče pravo da 25 do 30 godina upravljanja Aerodromima bez jasnog plana i vrijednosti investicija

Nastavi čitanje