BANKARSKI SAVJETNIK

Penzionerski krediti – Najtraženiji proizvod crnogorskih banaka

Posljednjih godina najbolji i najpoželjniji klijenti banaka su slobodno možemo reći – penzioneri. Razlog za to svakako nisu visine njihovih penzija, kao ni iznosi kredita koje penzioneri uzimaju, već urednost u izmirivanju kreditnih obaveza. Imajući u vidu da penzioneri svoju penzijsku nadoknadu primaju do kraja svog života, njihov prihod je maltene …

Nastavi čitanje

Pravna škola bankarstva: Bankarska garancija

Pripremio za Bankar.me: Pavle Bezmarević Pravni savjetnik UniCredit Bank Srbija AD Bankarska garancija u crnogorskom pravu regulisana je članovima 1186-1190 Zakona o obligacionim odnosima, koji bankarsku garanciju definiše kao obavezu Banke prema primaocu garancije (Korisniku) da će mu za slučaj da mu treće lice ne ispuni obavezu o dospjelosti, izmiriti …

Nastavi čitanje