CRNA GORA

Rastu kamate na nove kredite

Kamatne stope na novoodobrene kredite u septembru su porasle, efektivna za 0,58 na 9,63 odsto, a nominalna za 0,24 na 8,22 odsto. Prosječna ponderisana efektivna kamatna stopa na odobrene kredite, kojom su obuhvaćeni svi troškovi u septembru, porasla je za 0,03 procentna poena i iznosila je 8,89 odsto, prema podacima …

Nastavi čitanje