CRNA GORA

Donatorska akcija CKB

Povodom predstojećih praznika, Crnogorska komercijalna banka je, kao i prethodnih godina, organizovala donatorsku akciju usmjerenu na tri projekta iz oblasti zdravstvene zaštite, obrazovanja i kulture. Kao dio kontinuirane podrške zdravstvenom sektoru Crne Gore u formi donacija, CKB je  opredijelila sredstva za nabavku dvanaestokanalnog EKG uređaja za potrebe Klinike za neurologiju …

Nastavi čitanje

IRF planira da plasira najmanje 100 miliona eura za podršku privredi

Osvrtom na protekli period poslovanja Investiciono-razvojnog fonda i na činjenicu da IRF nastupa na tržište sa kreditnim linijama koje su namijenjene MMSP, preduzetnicima i poljoprivrednim proizvođačima, kao i sa finansijskim proizvodom – faktoring (kratkoročno finansiranje), u periodu od 1. januara 2014. godine do 24. decembra 2015. godine, finansirajući projekte vrijednosti …

Nastavi čitanje

Švajcarci privatnim bankama žele da zabrane da kreiraju svoj novac

Radikalna inicijativa o zabrani kreiranja novca u Švajcarskoj dobila je dovoljan momentum, što će uskoro dovesti do održavanja referenduma na državnom nivou. Riječ je o potencijalnoj zabrani privatnim bankama koje u ovoj evropskoj državi imaju pravo da kreiraju “vlastiti” novac, za razliku od drugih zemalja svijeta gdje to pravo ekskluzivno pripada …

Nastavi čitanje

Devet opština duguje 10,32 miliona

Kolegijum Državne revizorske instigucije, kojim je rukovodio Branislav Radulović, a član bio Dragiša Pešić, dao je pozitivno mišljenje na reviziju godišnjeg finansijskog izvještaja Fonda za obeštećenje za prošlu godinu i uslovno mišljenje na reviziju pravilnosti, odnosno na usklađenost postupka obeštećenja sa Zakonom o povraćaju oduzetih imovinskih prava i obeštećenju za …

Nastavi čitanje