CRNA GORA

Kancelarija za pomoć preduzetnicama

Privredna komora Crne Gore je, u okviru projekta „Jadranska mreža za unapređivanje istraživanja, razvoja i inovacija za potrebe izrade novih politika održive konkurentnosti i tehnološkog kapaciteta malih i srednjih preduzeća“ ADRIATinn, finansiranog kroz IPA Jadranski program, osnovala ADRIATinn Helpdesk koji će od septembra ove godine biti usmjeren na pružanje savjetodavne …

Nastavi čitanje