CRNA GORA

Portal e-CBCG počinje sa radom

U skladu sa savremenim tokovima razvoja informaciono-komunikacionih tehnologija, realizovali smo projekat kojim je omogućeno da sva pravna lica, preduzetnici i javni izvršitelji, od danas, putem interneta mogu pristupiti podacima iz sistema prinudne naplate i Centralnog registra transakcionih računa, saopšteno je iz Centralne banke Crne Gore.

Nastavi čitanje