CRNA GORA

Monetu bi da likvidiraju u junu

Odbor direktora Monete, društva koje upravlja istoimenim Zatvorenim investicionim fondom, predložio je da skupština akcionara na sjednici zakazanoj za 6. jun razmatra odluku o dobrovoljnoj likvidaciji fonda. Imovinu fonda, prema podacima iz kvartalnog izvještaja, na kraju marta ove godine čine akcije ul-cinjske kompanije Otran-tkomerc berzanske vrijednosti 4.294.312,75 eura.

Nastavi čitanje

Hipotekarna banka planira smanjenje kamata za jedan odsto

Hipotekama banka je planom za ovu godinu predvidjela snižavanje kamatnih stopa u prosjeku jedan odsto. Kod nekih proizvoda, kod kojih je najviše izražena konkurencija među bankama, to sniženje je i znatno veće. Prvenstveno kod bonitetnih klijenata koji su svrstani u A kategoriju kazao je u intervjuu Pobjedi izvršni direktor Hipotekarne …

Nastavi čitanje