CRNA GORA

CBCG: Ključne makroekonomske ranjivosti nivo i trend rasta javnog duga i nelikvidnost realnog sektora

Savjet Centralne banke Crne Gore usvojio je Izvještaj guvernera o poslovanju i sprovođenju politike Centralne banke Crne Gore za decembar 2015. godine, u kome je konstatovano da su aktivnosti Centralne banke u ovom periodu realizovane u skladu sa planiranim obavezama utvrđenim Programom rada Centralne banke u 2015. godini. Savjet je …

Nastavi čitanje