CRNA GORA

Da li je i koliko efikasna naplata poreskog duga imovinom?

Državna revizorska institucija je u postupku revizije uspjeha “Efikasnost naplate poreskog duga imovinom poreskog obveznika”, utvrdila mjere i aktivnosti koje su sproveli Ministarstvo finansija, Poreska uprava i Uprava za imovinu nijesu u dovoljnoj mjeri obezbijedile da primjena Uredbe o postupku naplate poreskih potraživanja imovinom poreskih obveznika da očekivane efekte.

Nastavi čitanje