CRNA GORA

Prepolovljeni prihodi lokalnih samouprava

Ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo je Analizu modela organizacije lokalne samouprave, u kojoj se, od 2008. godine, konstatuje značajan pad prihoda opština i predlažu mjere za poboljšanje finansija. U dokumentu se, za razliku od naše države, konstatuje trend smanjivanja broja opština i predlaže jedno zanimljivo rješenje: veće opštine da kontrolišu finansije …

Nastavi čitanje