CRNA GORA

Deficit probijen za 43 miliona

Od osam statističkih indikatora utvrđenih kriterijumima fiskalne odgovornosti, koji se odnose na plan i izvršenje budžeta u 2018. godini, realizovana su samo dva koja se odnose na kriterijume da tekući prihodi i donacije budu veći od tekućih izdataka i transfera, dok indikatori koji se odnose na ostvarenje primarnog budžetskog suficita, …

Nastavi čitanje