CRNA GORA

Od boravišne takse do sada preko 5 miliona eura

“Nacionalna turistička organizacija Crne Gore u kontinuitetu prati tok turisticke sezone ocjenjujućii njene rezulate, prije svega, na osnovu ostvarenih prihoda. Za ovu priliku sa zadovoljstvom mogu istaći da su  ukupni prihodi od boravišne takse koji pripadaju budzetu Crne Gore i lokalnim turističkim organizacijama, naplaćeni od početka godine zakljucno sa 7. …

Nastavi čitanje

Mapa migracija u Evropi: Najveći pad broja stanovnika zabilježen u Crnoj Gori

Migracijski saldo stanovništva (neto migracija) je razlika broja doseljenih i broja odseljenih. Ako je broj doseljenih veći od broja odseljenih, riječ je o pozitivnom migracijskom saldu, odnosno mehaničkom rastu broja stanovnika. Ako je više odseljenih nego doseljenih, riječ je o negativnom migracijskom saldu, odnosno mehaničkom padu broja stanovnika danog područja …

Nastavi čitanje