PLANETA

Preporuke Svjetske banke: Povećanje plata da ne bude veće od inflacije

Crna Gora u cilju smanjenje javnog duga na prihodnoj strani može ostvariti više prihoda kroz povećanje poreza na proizvode i djelatnosti koje štete životnoj sredini i zdravlju ljudi, koordinisati aktivnosti na jačanju poreske discipline i smanjenju sive ekonomije, dok joj je na rashodnoj strani fiskalni prostor za djelovanje vrlo ograničen. …

Nastavi čitanje