OGLASI ZA POSAO

Oglasi za posao: Konkurs za izbor izvršnog/e direktora/ice CKDD-a (ex CDA)

Na osnovu člana 22.1 tačka 8 Statuta Centralnog klirinškog depozitarnog društva a.d. Podgorica (djel.br.: 06-258/6 od 31.05.2018.godine), a u vezi sa članom 155 Zakona o tržišta kapitala (“Sl. list Crne Gore”, broj 01/18), i Odluke Odbora direktora Centralnog klirinško depozitarnog društva a.d. Podgorica, (djel.br.: 06-337 od 31.08.2018.godine), Centralno klirinško depozitarno …

Nastavi čitanje