BIZNIS

Za deset mjeseci Crnu Goru posjetilo 1,41 milion turista

Cr­nu Go­ru je za de­set mje­se­ci po­sje­ti­lo 1,41 mi­li­on tu­ri­sta, 5,2 od­sto vi­še ne­go u upo­red­nom pe­ri­o­du 2011. Pre­ma po­da­ci­ma Mon­sta­ta, Cr­nu Go­ru je po­sje­ti­lo vi­še tu­ri­sta iz Dan­ske, Bu­gar­ske i Austri­je u od­no­su na isti pe­ri­od 2011, dok je sma­njen broj go­sti­ju sa nor­ve­škog, bri­tan­skog i ma­đar­skog tr­ži­šta. Broj …

Nastavi čitanje

Slaba zarada od izvoza kafe

Uprkos povećanoj proizvodnji, Ruanda je od izvoza kafe 2012. godine zaradila 60,9 miliona dolara, što je daleko manje od 73 miliona dolara prihoda iz 2011. Prema statističkim podacima, Ruanda je u 2012, od ukupno proizvedenih 21 hiljade tona kafe, izvezla 16.989 tona. Poređenja radi, godinu dana ranije kada je od …

Nastavi čitanje

Fič dodatno snizio kreditni rejting Kipra

Međunarodna agencija za kreditni rejting Fič smanjila je u petak kreditni rejting Kipra sa BB- na B i upozorila da je moguće dodatno sniženje. Fič procjenjuje da će za ponovnu kapitalizaciju bankarskog sektora biti potrebno najmanje 10 milijardi eura. To bi značilo da bi paket pomoći koji bi kiparske vlasti …

Nastavi čitanje

Njemačka istisnuta iz Latinske Amerike

U Latinskoj Americi izbio je sukob oko tržišnog udjela između Evrope i Azije. Njemačka preduzeća sve više su izložena konkurenciji iz Kine. Zato i kancelarka Angela Merkel na samitu EU i zajednice latinoameričkih i karipskih država (CELAC) koji se održava 26. i 27. januara u Čileu traži mogućnosti za saradnju …

Nastavi čitanje