MAKRO

Deficit probijen za 43 miliona

Od osam statističkih indikatora utvrđenih kriterijumima fiskalne odgovornosti, koji se odnose na plan i izvršenje budžeta u 2018. godini, realizovana su samo dva koja se odnose na kriterijume da tekući prihodi i donacije budu veći od tekućih izdataka i transfera, dok indikatori koji se odnose na ostvarenje primarnog budžetskog suficita, …

Nastavi čitanje

Javni dug smanjiti ispod 60 odsto BDP-a

Fokus Vlade, u okviru upravljanja javnim dugom je da se on smanji na ispod 60 odsto BDP-a u 2022. godini, kazao je ministar finansija Darko Radunović i dodao da će tome doprinijeti i nedavno uspješno obavljena emisija eurobveznica kojom su prikupljena sredstva za refinansiranje dijela javnog duga u idućoj godini.

Nastavi čitanje