ENERGETIKA

Licence za struju 1.000, za naftu po 300 eura

Naknade za izdavanje licenci za proizvodnju, prenos, distribuciju, snabdijevanje i organizovanje tržišta električne energije u ovoj godini iznose 1.000 eura, dok su naknade za izdavanje licenci za djelatnosti u oblasti nafte i naftnih derivata po 300 eura, navodi se u odluci o utvrđivanju naknada za licence i zatvoreni distributivni sistem …

Nastavi čitanje