FINANSIJE

Aribražni sud odbacio sve tužbene zahtjeve koje je Addiko Bank podnijela protiv Vlade

Arbitražni sud konstituisan u skladu sa Pravilima Međunarodnog centra za rješavanje investicionih sporova – ICSID (dio Svjetske banke) odbacio je navode Addiko Bank AG da Zakon o konverziji kredita u švajcarskim francima u eure iz 2015. godine (s izmjenama i dopunama iz avgusta 2016. godine) predstavlja povredu međunarodno-pravnih obaveza Crne …

Nastavi čitanje