CRNA GORA

Neto dobit Triglav Grupe iznosila je čak 85,7 miliona eura

Triglav grupa je u 2014. godini dobrim poslovanjem još malo podigla nivo finansijske stabilnosti, ojačala vodeći položaj u Sloveniji i sačuvala čvrstu poziciju u jugoistočnoj Evropi. Uspješno poslovanje u osnovnoj djelatnosti odražavaju povoljan kombinovani količnik (96,3 %) i 13,4 postotna profitabilnost kapitala. Neto dobit Grupe iznosila je čak 85,7 miliona …

Nastavi čitanje

UNIQA zauzela drugu poziciju na tržištu osiguranja u Crnoj Gori

Posvećeni odnos prema klijentima i pertnerima oblježili su 2014. godinu u UNIQA osiguranju. Razvoj bankoosiguranja i obogaćivanje portfolija proizvoda UNIQA osiguranja. Uprkos nepovoljnim kretanjima na tržištu i nestabilnoj mikro i makroekonomskoj situaciji, preliminarni podaci za 2014. godinu ukazuju na pozitivan trend razvoja UNIQA osiguranja koja je zauzela drugu tržišnu poziciju …

Nastavi čitanje

Novine kod osiguranja autoodgovornosti: Počinje sa primjenom Bonus-malus sistem

U skladu sa odlukom Skupštine Udruženja Nacionalni Biro Osiguravača Crne Gore (NBOCG)  a na koju je Agencija za nadzor osiguranja dala saglasnot  novi Sistem tarifa premija osiguranja autoodgovornosti stupa na snagu 01.02.2015. godine.  Od ovog datuma počinje primjena sistema povećanja i smanjivanja premije osiguranja (bonus i malus) na sva novozaključena …

Nastavi čitanje