CRNA GORA

Montenegroberza: Poslovni izvještaj kompanija za devet mjeseci 2018. godine

Posmatrajući poslovne rezultate sljedećih kompanija: Crnogorski Telekom AD Podgorica, Crnogorski Elektroprenosni Sistem AD Podgorica, Zetatrans AD Podgorica, Jugopetrol AD Podgorica, 13. Jul – Plantaže AD i Budvanska Rivijera AD Budva, dobijamo podatak da su ukupni prihodi zaključno sa trećim kvartalom 2018. godine iznosili 270.017.359€, što je za oko 10,99% više …

Nastavi čitanje