CRNA GORA

Crnogorski elektroprenosni sistem dijeli dividendu od preko 7,4 miliona eura

Održana je deveta vanredna Skupština akcionara Crnogorskog elektroprenosnog sistema, kojom je predsjedavao v.d. izvršnog direktora Ivan Asanović. Pred akcionarima ove elektroenergetske kompanije našao se prijedlog Odluke o raspoređivanju neto dobiti Crnogorskog elektroprenosnog sistema za 2020. godinu u iznosu od 12.459.748 eura , što je u duhu onoga što je i …

Nastavi čitanje

Montenegroberza marginalizovana, država bi mogla pomoći emitovanjem obveznica

Montenegroberza je u potpunosti marginalizovana i nema podršku domaćih kreatora ekonomske politike u pogledu razvoja, a njeno poslovanje dodatno otežava pandemija korona virisa koja je smanjila promete i dovela do povlačenja stranih investitora, kazala je Pobjedi izvršna direktorica Montenegroberze Milena Vučinić, koja smatra da država treba dati doprinos emitovanjem obveznica …

Nastavi čitanje

Montenegroberza izvršila redovnu reviziju indeksa MNSE10 i MONEX

Montenegroberza je izvršila XIV redovnu reviziju berzanskog indeksa MNSE10. Indeks MNSE10 je vodeći indeks (blue-chip)* Montenegroberze, koji precizno mjeri kretanje cijena najreprezentativnijih akcija na Berzanskom i Slobodnom tržištu „Montenegroberze” AD Podgorica. Indeks MNSE10 je metodološki definisan u martu 2015. godine. Bazni datum indeksa je 31. mart 2015, a početna vrijednost …

Nastavi čitanje