CRNA GORA

Centralna banka bira konsultanta za implementaciju AQR-a

Centralna banka Crne Gore (CBCG) kontinuirano sprovodi nadzor bankarskog sistema koga karakterišu pozitivni trendovi ključnih bilansnih pozicija. Sistem je likvidan, solventan i sa nekvalitetnim kreditima na rekordno niskom nivou u procentu od 4,62% ukupnih kredita. Stabilnost bankarskog sektora podržana je adekvatnom kapitalizacijom, tako da agregatni koeficijent solventnosti od 17,71% prevazilazi …

Nastavi čitanje

Održan NLB bizns forum „Žene u biznisu: Nova vrijednost crnogorske ekonomije“

NLB Biznis forum “Žene u biznisu: Nova vrijednost crnogorske ekonomije“, održan je 11. decembra u hotelu “Centre Ville”, u Podgorici. NLB Banka je ovaj jedinstveni događaj, koji je otvorio Martin Leberle, glavni izvršni direktor NLB Banke a.d. Podgorica, posvetila značaju ženskog preduzetništva i u prisustvu brojnih zvanica predstavila uspješne poslovne …

Nastavi čitanje