CRNA GORA

Sve bankarske račune na sunce

Evropska unija EU je zamjerila što crnogorska Komisija za sprečavanje sukoba interesa nema uvid u bankarske račune i štednju javnih funkcionera, odnosno poslanika, jer smatra da je to bitno za borbu protiv korupcije. To je Dnevnim novinama rekao čelnik te Komisije Slobodan Leković, tvrdeći da bi uskoro Crna Gora trebalo …

Nastavi čitanje

U Prvoj banci više novca nego kod svih banaka zajedno

Najznačajniji deponent, kojeg je Prva banka tretirala kao klijenta u privatnom vlasništvu bila je Elektroprivreda Crne Gore, prikazujući samo dva odsto depozita energetske kompanije kao državne, a preostalih 98 odsto kao privatne. Među ostalim kompanijama čiji su depoziti prikazivani kao privatno vlasništvo su Monteput, Željeznice Crne Gore i Pošta.

Nastavi čitanje

Žugić: Radi se na rješavanju nekvalitetnih kredita

Nekvalitetni krediti bili su najviši u avgustu prošle godine, kada je njihovo učešće u ukupnim iznosilo 25,3 odsto, ali od posljednjeg kvartala uz podršku matičnih banaka počinje rješavanje tog problema, saopštio je guverner Centralne banke (CBCG), Radoje Žugić. „Na kraju prošle godine učešće nekvalitetnih kredita u ukupnim u Crnoj Gori …

Nastavi čitanje

Radna grupa će odrediti gornju granicu kamata

Jedanaest crnogorskih banaka podržalo je u juče na sastanku Udruženja namjeru Centralne banke da limitira ekstremne slučajeve aktivnih i pasivnih, odnosno kamatnih stopa na kredite i štednju, pišePobjeda. Koje su ekstremno visoke kamate juče na sastanku Udruženja basnaka kojem je prisustvovao i guverner Radoje Žugić nije određeno. Time će se baviti radna …

Nastavi čitanje

CBCG: Nije samo Prva banka kršila propise

Tekstove novinara istraživača o višemilionskim prevarama unutar Prve banke u Centralnoj banci CBCG vide kao pokušaj pojedinih političara i njihovih satelita da ugroze rad državnih institucija uključujući i CBCG, kažer njen viceguverner Velibor Milošević. “Prva banka jeste kršila propise zato je rigorozno sankcionisana od strane CBCG i preko 30 mjeseci bila …

Nastavi čitanje

Kamatne stope bilježe pad

Aktivna prosječna ponderisana nominalna kamatna stopa (APPNKS) je u martu 2012. godine iznosila 8,99 %, dok je aktivna prosječna ponderisana efektivna kamatna stopa (APPEKS) iznosila 9,64%. Na mjesečnom nivou obije kamatne stope zabilježile su pad od 0,01 p.p

Nastavi čitanje

Sigurnost garantovane štednje ne smije se ugroziti

Fond za zaštitu depozita odbio je zahtjev Udruženja banaka za smanjenje stope za obračun redovne premije sa 0,38 na 0,33 odsto ocjenivši da bi to moglo uticati na finansijsku stabilnost u Crnoj Gori, saznaje Pobjeda. Naročito bi to bilo, kako se ocjenjuje, rizično u periodu krize kada su rizici dodatno …

Nastavi čitanje

Povećana obavezna rezerva

Ukupno izdvojena obavezna rezerva banaka kod CBCG iznosila je 169,6 miliona eura na kraju marta 2012. godine. Izdvojeni iznos je na mjesečnom nivou bio viši za 0,1%, dok je na godišnjem nivou izdvajanje banaka bilo više za 3,4%. Od iznosa ukupno izdvojene obavezne rezerve, na računu obavezne rezerve u zemlji …

Nastavi čitanje

Bilansna suma banaka ponovo bilježi pad

Bilansna suma banaka je na kraju marta 2012. godine iznosila 2.756,5 miliona eura, što predstavlja pad na mjesečnom (0,8%) i pad na godišnjem nivou (5,1%). U strukturi aktive banaka, najveće učešće ostvarili su neto krediti sa 67,6%, novčana sredstva i depoziti kod depozitnih institucija sa 20,6%, dok se ostatak od …

Nastavi čitanje

Pogoršan koeficijent krediti/depoziti

Ukupni depoziti banaka su na kraju marta iznosili 1.792,6 milion eura. U odnosu na prethodni mjesec ukupni depoziti su bili niži za 0,2%, dok su u odnosu na mart 2011. godine bili viši za 0,5%. U ročnoj strukturi ukupnih depozita, oročeni depoziti su činili 62,8%, dok su depoziti po viđenju …

Nastavi čitanje