CRNA GORA

Kapital banaka pao za 29,5 miliona eura

Kapital banaka u Crnoj Gori, koji je na kraju jula ove godine iznosio 275,8 miliona eura, niži je za 29,5 miliona eura ili 9,65% u odnosu na kraj prethodne godine  – saopšteno je Pobjedi iz Centralne banke. Bez odgovora su ostala Pobjedina pitanja kojima od 11 banaka je Centralna banka …

Nastavi čitanje

Oprezno sa dječjom štednjom

Ko ima da, pored skupog školovanja djece i uglavnom nedovoljnih i neredovnih primanja, uštedi dio novca mogao bi mališanima olakšati budućnost, a jedno od rješenja mogla bi biti dječja štednja. Izdvajanjem, primjera radi, 20 eura mjesečno iz kućnog budžeta ( 240 eura godišnje) , nakon dvije ili tri godine štednje, …

Nastavi čitanje

Depozita više, kredita manje

Ukupni depoziti banaka su na kraju juna iznosili 1.843,4 miliona eura. U odnosu na prethodni mjesec ukupni depoziti su bili viši za 1,3%, dok su u odnosu na jun 2011. godine bili viši za 0,3 %. U ročnoj strukturi ukupnih depozita, oročeni depoziti su činili 61,7%, dok su depoziti po …

Nastavi čitanje

Kamatne stope nastavljaju pad

Aktivne kamatne stope banaka na ukupno odobrene kredite Aktivna prosječna ponderisana nominalna kamatna stopa (APPNKS) banaka na ukupno odobrene kredite je u junu 2012. godine iznosila 8,89%, dok je aktivna prosječna ponderisana efektivna kamatna stopa (APPEKS) iznosila 9,53%. Na mjesečnom nivou kamatne stope zabilježile su pad od 0,02 p.p i …

Nastavi čitanje

Rast obavezne rezerve crnogorskih banaka

Ukupno izdvojena obavezna rezerva banaka kod CBCG iznosila je 173 miliona eura na kraju juna 2012. godine. Izdvojeni iznos je na mjesečnom nivou bio viši za 0,9%, dok je na godišnjem nivou izdvajanje banaka bilo više za 6,4%. Od iznosa ukupno izdvojene obavezne rezerve, na računu obavezne rezerve u zemlji …

Nastavi čitanje

Ukupni kapital banaka u padu na kraju juna

Bilansna suma banaka je na kraju juna 2012. godine iznosila 2.782,3 miliona eura, što predstavlja rast na mjesečnom (0,3%) i pad na godišnjem nivou (3,7%). Ukupan kapital banaka je na kraju juna 2012. godine iznosio 291,6 miliona eura i bilježi pad od 1,7% na mjesečnom i 4,4% na godišnjem nivou.

Nastavi čitanje

Produžen rok za isplatu stare devizne štednje

Prema dostupnim podacima, vlasnici stare devizne štednje u Crnoj Gori su prijavili više od 19 miliona eura potraživanja, od čega je oko 11 miliona štednja u nekadašnjim piramidalnim bankama. Vlada Crne Gore, na zahtjev nekadašnjih štediša piramidalnih banaka, produžila je za pola godine, rok za dostavljanje molbi za isplatu stare …

Nastavi čitanje

CBCG: Pojedine banke treba dokapitalizovati

Savjet Centralne banke Crne Gore, je dana 04. septembra 2012. godine,  održao trideset četvrtu sjednicu Savjeta, kojom je predsjedavao guverner dr Radoje Žugić. Savjet je analizirao situaciju u bankarskom sistemu i ocijenio da nepovoljni trend kretanja ključnih parametara kvaliteta aktive ukazuje na potrebu dokapitalizacije pojedinih banaka u predstojećem periodu. Konstatovano …

Nastavi čitanje