CRNA GORA

Obavještenje za klijente Podgoričke banke

Podgorička banka je svim klijentima, imaocima transakcionih računa u Podgoričkoj banci, poslala pisanu Ponudu za otvaranje transakcionog računa/ obavještenje o promjenama brojeva transakcionih računa, izmjenama funkcionalnosti i mogućnostima korišćenja proizvoda i usluga ugovorenih u Podgoričkoj banci AD Podgorica, Member of OTP Group (Podgorička banka), koje stupaju na snagu danom pripajanja …

Nastavi čitanje