INTERVJUI

Vujačić: Novac bez bojazni deponovati u bilo koju od 13 banaka

“Pored visoke adekvatnosti kapitala i profitabilnog poslovanja, sistem karakteriše i kontinuirani trend pada nekvalitetnih kredita i pad prosječne aktivne efektivne kamatne stope. Dakle, crnogorski bankarski sistem se, na kraju januara 2019. godine, može opisati kao visoko likvidan, solventan, profitabilan, sa istorijski najvećim nivoom depozita, koji uspješno vrši svoju ulogu intermedijacije …

Nastavi čitanje

Miketić: Kontinuiran napredak Addiko banke na crnogorskom tržištu

Pozicija i poslovanje Addiko banke na crnogorskom tržištu su u konstantnom porastu i u posljednje tri godine bilježimo rast u ključnim segmentima poslovanja. Broj aktivnih klijenata u segmentu poslovanja sa stanovništvom se u tom periodu skoro udvostručio, kazao je u intervjuu Vikend novinama izvršni direktor za komercijalne poslove u Addiko …

Nastavi čitanje

Zaimović: Ni stečaj u Atlas banci ne može ugroziti bankarski sektor

“Građani su ispravno razumjeli da je kriza u Atlas i IBM banci  izolovana od ukupnog sistema i da je prije svega uzrokovana internim problemima u tim bankama. Kao rezultat takve percepcije javnosti nismo osjetili nikakvu nervozu kod klijenata Hipotekarne banke, identična situacija je i u ostalim bankama. Zanimljivo je da …

Nastavi čitanje

Guverner HNB za Bankar.rs: Ekonomska struka još uvijek loše prognozira recesije i krize

Najbolji guverner u Evropi i svijetu u 2018, kako ga je proglasio časopis Banker (Fajnenšel tajms), Boris Vujčić, guverner Hrvatske narodne banke, za Bankar.rs komentariše sve češće najave nove svjetske ekonomske krize, govori o tome šta će uvođenje eura značiti za hrvatske građane i privredu, kao i šta znači Srbiji …

Nastavi čitanje

Dug nije negativan za razvoj

Rektor privatnog Univerziteta Donja Gorica (UDG) Veselin Vukotić kazao je da je ključna stvar kod svakog duga veza duga i prihoda koje on, upožen u neki biznis, proizvodi. Sve dok se dug posmatra u kontekstu prihoda koje proizvodi, Vukotić smatra da nema negativnog uticaja na razvoj.

Nastavi čitanje

Simović: Prioritet nova radna mjesta

Dinamičan ekonomski rast je realnost u ovoj i u narednim godinama. Rezultati tog rasta će, između ostalog, u ovoj godini biti pretočeni u izgradnju putne infrastrukture, škola, vrtića, zdravstvenih i ustanova socijalne zaštite. Otvaranje novih radnih mjestaje najvažniji prioritet ekonomske politike Vlade.

Nastavi čitanje

Siva ekonomija i doprinosi najveće biznis barijere

Najčešće barijere na koje ukazuju privrednici su siva ekonomija i nelojalna konkurencija, nelikvidnost/naplata potraživanja, brojne i visoke takse, naknade na lokalnom nivou, visoki doprinosi na zarade, visoke cijene kapitala i otežan pristup kreditima, barijere u pravnoj regulativi, problemi nedovoljne fleksibilnosti tržišta rada, nedostatak stručnog kvalifikovanog kadra i česte izmjene propisa

Nastavi čitanje