INTERVJUI

Zaimović: Mora se ubrzati „Podgorički model“ rješavanja loših kredita

Glavni izvršni direktor Hipotekarne banke Esad Zaimović ocijenio je da dugo najavljivani „Podgorički model“ rješavanja loših kredita praktično stao i da, ako se nešto ne preduzme, od tog projekta neće biti ništa. – Nažalost taj postupak ide dosta sporo. Šta može biti razlog zastajanja projekta? Može biti da je to to kompleksan …

Nastavi čitanje

Kavarić o sudbini KAP-a: Skupština traži raskid sa Rusima, ali ne kaže kako

Parlament u zaključcima o Kombinatu aluminijuma, usvojenim prije desetak dana, nije precizirao način raskida saradnje sa CEAC-om, ali je Vlada Crne Gore dobila zeleno svijetlo za rješavanje pitanja električne energije – kazao je za Pobjedu ministar ekonomije dr Vladimir Kavarić odgovarajući na pitanje kakav razvoj događaja u KAP-u očekuje.

Nastavi čitanje

Intervju portala Bankar.me sa Aleksom Lukićem, glavnim izvršnim direktorom Erste banke

“Nagomilani neotplaćeni krediti i spora realizacija sredstava obezbjeđenja sudskim putem su najveći problemi crnogorskih banaka, ali i cjelokupne ekonomije. Uprkos tome, banke danas imaju dovoljno potencijala da finansiraju investicione projekte, ali su neophodne makroekonomske mjere koje generišu ekonomski rast i stvaraju stimulativno okruženja za biznis i privlačenje investicija”, rekao je u …

Nastavi čitanje

Goran Đukanović: Odakle KAP-u prošlogodišnji gubitak od 53,9 miliona eura?

Analitičar tržišta aluminijuma Goran Đukanović pozvao je Vladu da preuzme odgovornost i angažuje sve raspoložive resurse i kapacitete kako bi se problemi oko KAP-a rješavali što prije i sa što manje štete po ekonomiju države, bez obzira u kom pravcu ta rješenja vodila, opstanku ili zatvaranju KAP-a. S tim u vezi, Đukanović se zapitao otkud KAP-u …

Nastavi čitanje

Sava Dalbokov: Kada se prepozna kvalitet cijena nije presudna

Član nadzornog odbora Erste banke Sava Dalbokov jedan je od panelista Alpbach grupe na godišnjoj konferenciji za Jugoistočnu Evropu, koji je govorio o mogućnostima izlaska iz dužničke krize. Nakon sticanja MBA diplome u Sjedinjenim Američkim Državama, značajan korak u karijeri predstavljao je angažman analitičara u poznatoj finansijskoj kompaniji Moellendorf&Company u …

Nastavi čitanje

Menadžer ljudskih resursa Googlea: Tražimo savršene u svom fahu. Ali, to nije dosta: moraju biti i inspirativni!

Rijetki su oni koji sjedeći za svojim dosadnim kancelarijiskim stolom nisu bacili oko na lude kancelarije Googlea širom svijeta: pub u kancelariji u Dublinu, soba za igranje u Moskvi, kuglana u sjedištu u Kaliforniji i vjerovatno najcool poslovni prostor na svijetu u njihovoj kancelariji u Zürichu u kojem zaposleni mogu …

Nastavi čitanje

Lakićević: Patriotizam je kad plaćate poreze

Novi direktor Poreske uprave (PU) Milan Lakićević ocijenio je da se patriotizam prije svega iskazuje plaćanjem poreza i da će “crna lista” 100 obveznika sa najvećim poreskim dugom biti objavljena prije određenog roka 1. jula. On u intervjuu “Vijestima” govori o poreskoj nedisciplini, ali i manama informacionog sistema i baze …

Nastavi čitanje

Predrag Poček: Visoke kamate privreda teško može izdržati

Izvršni direktor Investiciono-razvojnog fonda Predrag Poček ocijenio je da su kamatne stope u Crnoj Gori visoke i da su posljedica loših kredita iz vremena kreditne ekspanzije. – Kamatne stope na crnogorskom tržištu su visoke i mišljenja sam da većina preduzeća teško može izdržati trenutno aktuelni nivo kamatih stopa, a naročito ako posluju …

Nastavi čitanje

Grimsson: Pustite banke da bankrotiraju

Island je 2008. zbog financijske krize bio pred ekonomskim kolapsom. Od tada se zemlja nevjerovatno dobro oporavila – i to zato jer čini sve ono što ne čine države pogođene krizom u ostalom dijelu EU. Deutsche Welle napravio je intervju s predsjednikom Islanda Olafurom Grimssonom, tokom Foruma u Davosu.

Nastavi čitanje

Direktor Alter Modusa o planovima za 2013 godinu

Kre­di­te Al­ter mo­du­sa tre­nut­no ko­ri­sti oko 9.000 kli­je­na­ta, a u struk­tu­ri kli­je­na­ta do­mi­ni­ra­ju fi­zič­ka li­ca, ka­zao je u in­ter­vjuu za ,,Dan” iz­vr­šni di­rek­tor mi­kro­fi­nan­sij­ske in­sti­tu­ci­je Al­ter mo­dus Lu­ka Đu­rović. – Al­ter mo­dus kroz kre­di­te pru­ža po­dr­šku pred­u­zet­ni­ci­ma za po­kre­ta­nje, una­pre­đe­nje i raz­voj mi­kro­bi­zni­sa – ka­zao je Đu­rović.

Nastavi čitanje