Ekonomija

Hrvati prodaju Goli otok

Državna kancelarija za upravljanje državnom imovinom (DUUDI) objavila je poziv za akciju revitalizacije državne imovine “Projekti 100”, čime država stavlja 100 nekretnina na javni iskaz interesa, kako bi se stavile u funkciju i bile motor razvoja ekonomije i jedinica lokalne samouprave.

Nastavi čitanje