NLB zapošljava: Samostalni ekonomski analitičar upravljanja problematičnim plasmanima

Privlači Vas rad u dinamičnom okruženju sa timom iskusnih profesionalaca? Želite da gradite karijeru u kompaniji koja ulaže u znanje i pomaže usavršavanju svojih zaposlenih?

Mi smo pravi poslodavac za Vas!

NLB BANKA AD PODGORICA OTVARA POZICIJU

Samostalni ekonomski analitičar upravljanja problematičnim plasmanima

1 izvršilac, Podgorica

Sektor upravljanja problematičnim plasmanima

Odgovornosti:

 • operativno sprovođenje aktivnosti definisanih internim aktima koji uređuju područje upravljanja problematičnim plasmanima;
 • analiza cjelokupnog portfolija sektora, obrada podataka i praćenje realizacije operativnog plana u skladu sa postavljenom strategijom smanjenja NPL-ova i priprema izvještaja nadležnim organima Banke o promjenama i kretanju NPL-ova i o preduzetim aktivnostima sektora u smislu naplate potraživanja;
 • priprema drugih Informacija po zahtjevu pretpodstavljenog:
 • izrada finansijskih analiza u cilju provjere i argumentacije ekonomske opravdanosti predloga za organe odlučivanja, u cilju efikasnije naplate potraživanja;
 • saradnja sa ostalim zaposlenima i starateljima predmeta za potrebe predloga za organe odlučivanja banke po pitanju svih vidova smanjenja NPL-ova i materijalno važnih potraživanja;
 • priprema specifičnih planova otplate kod Sporazuma o načinu izmirenja duga, kao i podrška pri aplikativnom razvoju i unos u sistem;
 • analiza, koordinacija i priprema materijala u zadacima za predlaganje otpisa na vanbilansnu evidenciju ili konačnih otpisa potraživanja i potraživanja u prekoračenju roka plaćanja na nivou NLB Grupe; priprema materijala i analiza prodaje potraživanja, poboljšanja boniteta i ostalih segmenata smanjenja NPL-ova;
 • saradnja sa drugim organizacionim jedinicama i koordinacija u pripremi materijala o smanjenju i praćenju NPL portfolija;
 • priprema, prezentacija i podrška u izvještavanju ka NLB Grupi iz područja upravljanja problematičnim plasmanima;
 • izvještavanje u skladu sa internim aktima banke, zahtjevima regulatora, organa odlučivanja banke kao i Grupe;
 • istraživanje i analiza te praćenje događaja u okruženju iz oblasti upravljanja problematičnim plasmanima;
 • predlaganje akcionih koraka i strategije za određene rizične i problematični plasmane nadređenom;
 • pripremanje predloga i zahtjeva za aplikativna rješenja, odnosno predlaganje tehnoloških rješenja u cilju unapređenja obavljanja posla;
 • kreiranje i dorada postojećih izvještaja za poboljšanje internog i eksternog izvještavanja u oblasti upravljanja NPL-ovima;
 • iniciranje izrade i drugih vrsta izvještaja u cilju efikasnijeg upravljanja portfolijom
 • priprema i analiza (obrada) podataka, prepoznavanje obrazaca i donošenje zaključaka, te priprema i prezentovanje rezultata i zaključaka sprovedenih analiza;
 • učestvovanje u radnim i projektnim grupama;
 • praćenje pozitivne regulative iz domena nadležnosti i prilagođavanje poslovanja novim propisima;
 • priprema i implementacija izmjena i dopuna internih akata iz domena nadležnosti sektora i oblasti problematičnih plasmana (Strategije, Metodologije i dr.);
 • sprovođenje odluka donesenih od strane nadležnog tijela Banke;
 • predlaganje tehnoloških rješenja u cilju unapređenja obavljanja posla;
 • aktivna saradnja sa ostalim zaposlenima, kao i zamjena zaposlenih u sektoru u slučaju odsustva po nalogu nadređenog rukovodioca;
 • mentorski prenos znanja;

Potrebne kvalifikacije:

 • Stepen obrazovanja: VII Smjer obrazovanja: dipl.ecc. kao i druga zvanja ekonomskog usmjerenja
 • Radno iskustvo: 3 godine
 • Znanje engleskog jezika
 • Poznavanje bankarskog poslovanja i oblasti NPL-ova
 • Napredno znanje MS Office paketa, posebno Excel-a, kao i alata za obradu i analizu podataka

Ključne kompetencije: 

 • Pouzdanost i odgovornost
 • Etičnost
 • Samoinicijativnost
 • Rad u timu
 • Usmjerenost na stranke

Ako ste zainteresovani za navedenu poziciju i ispunjavate uslove, molimo Vas da svoju biografiju i motivaciono pismo proslijedite na [email protected], ne kasnije od 24.9.2023. godine.

Samo kandidati koji uđu u najuži izbor biće kontaktirani.

Check Also

Konstituisan OU metalurgije i metaloprerađivačke industrije

Novi saziv Odbora udruženja metalurgije i metaloprerađivačke industrije Privredne komore Crne Gore konstituisan je 22. …

Leave a Reply

Your email address will not be published.