Striković: Cijene goriva će rasti do kraja godine

Cijene goriva će rasti do kraja godine sa blažim ili jačim intenzitetom, ocijenio je za “Dan viši finansijski analitičar pri Udruženju naftnih kompanija Crne Gore (UNKCG) Draško Striković. On nije mogao da precizira koliko će iznositi rast cijena goriva do kraja godine.

-Kada posmatramo berzanske kotacije gotovih rafinisanih proizvoda i odnos dolara i eura, dva ključna parametra za formiranje cijena goriva, situacija je obeshrabrujuća za građane i privredu, jer se očekuje da će se do kraja godine nastaviti sa blažim ili jačim rastom cijena. Koliki će biti intenzitet rasta cijena, zavisiće od od luka zemalja proizvođača sirove nafte izjavio je Striković za “Dan nakon novog poskupljenja goriva.

On je kazao da se cijene goriva mogu i smanjiti, ali da to zavisi od Vlade. Izvršna vlast ima zakonsko pravo da smanji akcize na gorivo do 50 odsto, čime se mogu znatno smanjiti cijene naftnih derivata. Aktuelna Vlada je na početku mandata smanjila akcize na gorivo, što je bilo u maju 2022. godine.

-Cijene u CG svakako mogu biti niže, uz odgovarajuće mehanizme i poluge koje su već na raspolaganju u akciznoj politici Vlade CG. Kako turistička sezona prolazi, to možemo reći da je učešće turista na tržištu derivata značajnije u padu, te da su građani i privreda CG glavni potrošači, čime se stiče i argument više da se pristupi prim jeni umanjenja akciza u nare dnom periodu. S obzirom na to da već sada možemo govoriti da je trend rasta cijena i dalje prisutan, trebalo bi se pristupiti izračunu i predlagati umanjenje akciza poručio je Striković.

Kazao je da je po pitanju snabdijevanja naftnim derivatima situaci ja potpuno redovna i da nema poremećaja u snabdijevanju. Komentarišući najnovije povećanje cijena goriva, kojim je cijena benzina dostigla 1,7 eura po litru, pojasnio je da je to posledica dva ključna parametra, berzanskih kotacija gotovih – rafinisanih proizvoda i odnosa dolara i eura.

-Oba parametra su od poslednje promjene bilježila rast. Kada posmatram dublje, tj. šta je dovelo do rasta ovih kotacija, može se reći da ključni uticaj na berzanske cijene derivata ima od luka zemlja č lanica OPEK-a, tj. najvećih svjetskih proizvođača da dodatno smanje obim proizvodnje, čime smanjuju ponudu na tržištu i posledično dolazi do rasta cijena. Takođe, vrlo zaoštreni globalni odnosi između svjetskih sila dodatno podstiču ovako visok nivo cijena naveo ie Striković.

Pored kotacija, faktori koji utiču na cijenu goriva su akcize i PDV.

-Oni procentualno iznose od 50 do 60 odsto u zavisnosti od derivata. Na cijene u Crnoj Gori utiču troškovi distribucije oko četiri odsto i marže naftnih kompanija od dva do dva i po odsto precizirao je analitičar.

Pojasnio je da se maloprodajne cijene goriva u Crnoj Gori ne određuju na bazi sirove nafte, već na bazi gotovih proizvoda.

-Takođe, u Crnoj Gori nemamo rafinerije koje bi obrađivale takvu sirovu naftu. Ipak, rafinerije koje koriste sirovu naftu, na bazi tih cijena prave svoje kalkulacije i određuju prodajne cijene, pa tako možemo reći da posledično sirova nafta imauticaj i na sve ostale cijene iz ove branše zaključio je Striković.

U BiH i Sjevernoj Makedoniji litar jeftiniji 10 centi

Striković je kazao da je došlo do rasta cijena goriva u cijelom regionu, s obzirom na to da i u regionu formiranje cijena ima utemeljenje na istim ili sličnim berzanskim kotacijama.

-Grčka, Albanija i Slovenija imaju strožu akciznu politiku, te je kod njih cijena derivata veća od 15 do 25 centi po litru, dok su u Srbiji i Hrvatskoj cijene približno iste. U Bosni i Hercegovini i Sjevernoj Makedoniji zbog drugačijeg pristupa vlada i blaže akcizne politike, cijene su niže od 10 do 15 centi rekao je Striković.

Precizirao je da su cijene najskuplje u skandinavskim zemljama, trenutno Danska i Norveška imaju cijenu benzina od oko 2,10 eura, dok je dizel najskuplji u Švajcarskoj i Švedskoj oko 2,15 eura.

-Najjefinije gorivo plaćaju Rusi, i to za dizel 0,60 eura, dok je u Moldaviji cijena 1,20 eura. Benzini su u Rusiji oko 55 centi, dok je na Malti i u Moldaviji oko 1,35 eura istakao je Striković.

Dan

Check Also

Erdogan pozvao Muska da izgradi fabriku Tesle u Turskoj

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan pozvao je izvršnog direktora Tesle Elona Muska da izgradi fabriku …

Leave a Reply

Your email address will not be published.