Sava osiguranje zapošljava: Administrator

Akcionarsko društvo Sava osiguranje Podgorica raspisuje

O G L A S

 za radno mjesto

ADMINISTRATOR / ADMINISTRATORKA

sa mjestom rada u PODGORICI I ROŽAJAMA

Zaposleni na ovom radnom mjestu dužni su da:

  • obavljaju administrativne poslove za potrebe organizacionog dijela,
  • vrše poslove sređivanja dokumentacije i postupanja po istoj,
  • sačinjavaju izvještaje za potrebe organizacionog dijela,
  • obavljaju i druge ugovorene poslove.

Zainteresovani za ovo radno mjesto treba da imaju:

stečenu kvalifikaciju srednjeg opšteg i stručnog obrazovanja – nivo IV1,

  • stečenu kvalifikaciju srednjeg opšteg i stručnog obrazovanja – nivo IV1,stečenu kvalifikaciju srednjeg opšteg i stručnog obrazovanja – nivo IV1,
  • napredno znanje rada na računaru (MS Office paket – Word, Excel, PowerPoint),
  • najmanje jednu godinu radnog iskustva na istim ili sličnim poslovimastečenu kvalifikaciju srednjeg opšteg i stručnog obrazovanja – nivo IV1,.

Ukoliko ispunjavate uslove za neko od navedenih radnih mjesta, želite da budete dio uspješnog tima i zainteresovani ste da radite u društveno odgovornoj kompaniji, biografiju možete dostaviti na e-mail adresu – [email protected]

Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa.

Prijavom na oglas kandidati potvrđuju da su saglasni da se njihovi lični podaci obrađuju radi sprovođenja regrutacije i selekcije za navedeno radno mjesto.

Check Also

Konstituisan OU metalurgije i metaloprerađivačke industrije

Novi saziv Odbora udruženja metalurgije i metaloprerađivačke industrije Privredne komore Crne Gore konstituisan je 22. …

Leave a Reply

Your email address will not be published.