Likvidna aktiva banaka u martu 1,68 milijardi eura

Likvidna aktiva banaka u martu je iznosila 1,68 milijardi eura, što je 8,41 odsto manje nego u februaru.

Likvidna aktiva banaka u martu je u odnosu na isti mjesec prošle godine bila veća 23,41 odsto.

Koeficijenti likvidnosti za bankarski sistem u cjelini su, na dnevnom i dekadnom nivou, bili iznad propisanih minimuma.

Bilansna suma banaka na kraju marta iznosila je 6,38 milijardi eura i zabilježila je pad od 0,87 odsto u odnosu na februar, dok je na godišnjem nivou ojačala 18,53 odsto.

U strukturi aktive banaka, u martu su dominantno učešće od 60,12 odsto ostvarili ukupni krediti, nakon kojih slijede novčana sredstva i računi depozita kod centralnih banaka sa 21,84 odsto, hartije od vrijednosti sa 16,97 odsto, dok se 1,07 odsto odnosilo na preostale stavke aktive.

U strukturi pasive, dominantno učešće od 81,3 odsto ostvarili su depoziti, nakon kojih slijedi kapital sa 11,21 odsto, pozajmice sa 4,49 odsto, dok se na ostale stavke odnosilo tri odsto ukupne pasive.

Ukupan kapital banaka na kraju marta iznosio je 715,45 miliona eura i na mjesečnom i godišnjem nivou bilježi rast od 1,64 odsto, odnosno 20,18 odsto.

Check Also

IRF će ponedeljak predstaviti projekat “Women on boards”

Investiciono-razvojni fond (IRF) će, u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj, u ponedeljak …

Leave a Reply

Your email address will not be published.