Vlada do kraja mjeseca donosi odluku o hedžingu

Vlada Dritana Abazović do kraja juna treba da donese odluku da li će izaći iz hedžing aranžmana za kredit za autoput ili će nastaviti s njim. Kredit za autoput je ugovoren 2014. godine sa kineskom Eksim bankom u dolarima, a kredit je hedžovan polovinom 2021. godine, od kada se rata plaća po kamati od 0,88 odsto u eurima, umjesto u dolarima po kamati od dva odsto.

Hedžing aranžman je ugovoren sa četiri banke na 14 godina, s tim što se nakon dvije godine preispituju uslovi sa bankama. Vlada je na sjednici u četvrtakrazmatrala informaciju o hedžing aranžmanu zaključenom u julu 2021. godine, sa analizom mogućnosti vezanih za dalju real izaci ju aranžmana. Informacija je internog karaktera, pa je razmatrana na zatvorenom dijelusjednice.

“Danu je više izvora bliskih Vladi nezvanično potvrdilo dauskoro ističe obavezni period od dvije godine i da treba da se donese odluka da li se nastavlja sa aranžmanom ili se izlazi iz njega. Kazali su nam i da Ministarstvo finansija sa bankama intenzivno komunicira, ali da su ugovorom precizirane striktne interne proce dure, zbog čega ne smi ju da daju bilo kakve informacije dok se ne donese odluka i završi procedura sa bankama.

Izlazak iz hedžing aranžmana najvjerovatnije bi značio i vraćanje na prvobitne uslove uz valutni rizik, s obzirom da je kredit uzet u dolarima. Da li bi Vlada izlaskom iz aranžmana mogla i da povuče određeni dio sredstava nismo uspjeli da saznamo, ali nam je jedan od izvora, koji je upoznat sa hedžing aranžmanom, kazao da je u jednom momentu Vla da mogla d a povuče nekoliko desetina miliona eura i izađe iz hedžing aranžmana. Ovu informaciju, međutim, nismo uspjeli da provjerimo.

Vlada treba da donese odluku na osnovu pred loga Ministarstva finansija, na čijem čelu je Aleksandar Damjanović.

Ministarstvo finansija je polovinom 2021. godine sklopilo hedžing aranžman sa četiri banke Goldman Saks, Meril Linč, Sosiete ženeral i Dojče banka. Nakon sklapanja hedžing aranžmana, Crna Gora je rate kredita plaćala po kamatnoj stopi od 0,88 odsto, dok bi, da to nije uradila, morala da plaća rate u dolarima po kamatnoj stopi od dva odsto. Za prve tri rate koje su p laćene Eksim banci ušteda je iznosila 18 miliona eura.

Crna Gora je kredit sa kineskom Eksim bankom ugovorila krajem 2014. godineu iznosu od 944 miliona dolara, koji su tadavrijedjeli oko 685 miliona eura. Ugovor za izgradnju autoputa bio je vrijedan 809,6 miliona eura i tada je ugovoreno da se 85 odsto iznosa plati iz kredita, a preostalih 15 odsto iz budžeta. Rok otplate kredita je 20 godina, a grejs period je bio šest godina, odnosno do polovine 2021. godine. Ministarstvo finansija na čijem čelu je tada bio Milojko Spajić hedžovalo je kredit prije plaćanja prve rate.

Od 2014. godine kurs dol ara i eura se mijenjao, pa je ugovorena cijena izgradnje autoputa zbog rasta dolara u jednom trenutku bila uvećana i za preko 100 miliona dolara.

Nevladina organizacija Akcija za ljudska prava ranije je saopštila da je, prema podacima dostavljenim od ministarstva, ugovor o hedžingu vrijedan 818 miliona dolara, iako je ukupan kredit 944 miliona dolara. Oni su tad a preciziral i da je država hedžing aranžman sklopila sa američkom bankom Goldman Saks u iznosu od 175 miliona, Meril Linčom od 314,6 miliona, Sosijete ženeral bankom od 210 miliona i Dojče bankom u iznosu 118,3 miliona eura. I nakon sklapanja hedžing aranžmana povjerilac je i dalje kineska Eksim banka.

Dan

Check Also

Popa: “Women on boards” istinski promoviše jednake šanse

Ambasadorka Evropske unije u Crnoj Gori, Oana Kristina Popa podržala IRF-ov program razvoja liderki za …

Leave a Reply

Your email address will not be published.